Halk Dilinde İncil

Dedikodu ve Başkaları Hakkında Hüküm Vermek

İncil bize başkalarına hükmedersek, kendimize de hükmedileceğini vaz eder. Matta 7:1-6

İncil bize, başkaları hakkında dedikodu yapmamamız gerektiğini, bunun yerine onları geliştirecek sözler söylememizi öğütler: Efesliler 4:29-32