Halk Dilinde İncil

İsa Mesih’in Yaptığı Alametler

İsa Mesih, bilhassa hastalara şifa vermek başta olmak üzere, pek çok alamet gösterdi ve bunların 37 tanesi İncil’de kayıtlıdır. İşte birkaçı: