Halk Dilinde İncil

Makaleler

Sevgi Hakkında

İncil’de, sevgi hakkında hayranlık uyandıran ayetler vardır. Burada verilen referansları takip edip bu ayetleri bulabilir ve okuyabilirsiniz: 1. Korintliler 13, Matta 5:43-46

Bozulmuş İlişkileri Onarmak

İncil, biri sizi gücendirdiğinde, ya da siz birini gücendirdiğinizi idrak ettiğinizde, yapabilecekleriniz hakkında önemli ve uygulanabilir tavsiyeler verir.

Başkalarını Bağışlamak

İncil bize, başkalarını bağışlamazsak Allah’ın bizi bağışlamayacağını vaz eder: Matta 6:14-15

Evlilik Hakkında

İncil evliliğin, çiftin artık önceliği kendi beraberliklerine vermeleri gerektiğini vazeder. Bunun anlamı, kadın ve erkeğin yeni bir varlık oluşmasıdır.

Çocuk Yetiştirmek

Anne babalar evlatlarına sert davranmak yerine onları sevmeli ve teşvik etmelidirler. Efesliler 6:1-3

İsa Mesih’in Yaptığı Alametler

İsa Mesih, bilhassa hastalara şifa vermek başta olmak üzere, pek çok alamet gösterdi ve bunların 37 tanesi İncil’de kayıtlıdır. İşte birkaçı:

İsa Mesih’in Verdiği Misaller

İsa Mesih insanlara sıklıkla manevi dersler ihtiva eden hikayeler anlatarak vaz etti.

Şifa İçin Dua

Luka 4:40 ayetinde, “Güneş batarken insanlar farklı farklı hastalıkları olan yakınlarını İsa’ya getirdiler. İsa her birine dokunup şifa verdi” diye okuyoruz.

Kadınlar Hakkında

İncil kadınlara büyük önem verir. Kadınla erkek arasında bir değer farkı görmez. Galatyalılar 3:28

İncil ve Dua etmek

İsa Mesih’in şakirtlerine öğrettiği bir dua .