Halk Dilinde İncil

İsa Mesih’in Verdiği Misaller

İsa Mesih insanlara sıklıkla manevi dersler ihtiva eden hikayeler anlatarak vaz etti.

Bunlardan birkaçını analım: Allah’a dua eden iki adam. Biri tüm dini vecibeleri yerine getiren dindar bir adamdı; diğeriyse işgalci Roma kuvvetleri adına vergi toplayan bir adamdı. Böyle adamlar genelde gerekenden fazla para isterdi. Luka 18:9-14

Kayıp oğul. Bu harika misal, Allah’ın hak yolunu bırakan, ama sonra tövbe edip Rab’be dönen evlatlarına duyduğu sevgiyi gösterir. Luka 15:11-32

Zalim hizmetli. Çok büyük borcu silinen bir adam gider kendisine azıcık borcu olan bir adamı borcunu ödemeye zorlar. İsa Mesih, bu misalle başkalarını bağışlamamız gerektiğini, çünkü Allah’ın bizi çok daha büyük ölçüde bağışladığını gösterir. Matta 18:23-24

Budala zengin. İsa Mesih bu misalle sadece maddi servetle değil, Allah katındaki manevi servete odaklanmamız gerektiğini gösterir. Luka 12:15-21