Halk Dilinde İncil

Sevgi Hakkında

İncil’de, sevgi hakkında hayranlık uyandıran ayetler vardır. Burada verilen referansları takip edip bu ayetleri bulabilir ve okuyabilirsiniz: 1. Korintliler 13, Matta 5:43-46

İsa Mesih, hakiki sevginin anlamını göstermek için bir misal verdi. O çağda Yahudiler arasında yaşayan halkların en hor görülenlerinden biri de Samiriyelilerdi. İsa, Samiriye’li bir adamın örnek davranışını öne çıkaran bir misal anlatarak sevginin erdemini vurguluyor: Luka 10:25-37