Halk Dilinde İncil

Hayatta Karşılaşılan Farklı Durumlar

Durum Ayet
Korktuğunuzda İbraniler 13:5-6
Kaygılandığınızda Matta 6:25-34
Sıkıntıltı Anlarınızda Romalılar 8:28-39; 2. Korintliler 4:16-18
Yorgun Düştüğünüzde Matta 11:28-30
Kalbiniz Kırıkken Yada Yaslıyken 1. Selanikliler 4:13-18; 2. Korintliler 1:3-4
Hastayken Yada Acı Çekiyorken 2. Korintliler 12:9-10
Ölümle Yüzleştiğinizde Yuhanna 14:1-3
İç huzuru İhtiyacında Filipililer 4:4-7
Uykusuzluk Sorunu Yaşarken Matta 11:28
Allah’tan Uzak Hissettiğinizde Yakup 4:8
Nasıl Dua Edileceğini Öğrenmek İstediğinizde Luka 11:1-13
Hatanızı Biliyorken 1. Yuhanna 1:5-10
Birine kızkınken Matta 5:21-24
Biri Sizden Nefret Ediyorsa Matta 5:43-48
Arkadaşlarınız Sizi Yarı Yolda Bıraktığında Luka 17:3-4
Birini Ne Kadar Sık Affedebilirsiniz Matta 18:21-35
Haksızlığa Uğradığınızda Luka 6:27-31
Başkalarına Hükmetmek İstediğinizde Matta 7:1-5
İntikam Tasarlarken Romalılar 12:17-21
Birine Karşı Acılık Duyuyorsanız İbraniler 12:14-15
İşinize Son Verilince Filipililer 4:11-13
Yalan Söylemek Cazipken Efesliler 4:25
İçtenlikle Dindar Olmak İsterken Matta 6:1-18
Efendiniz Parayken Matta 6:19-24; 1. Timoteos 6:7-10
Allah’ın Kabulünü İsterken Luka 18:9-14
Yücelik İstediğinizde Luka 22:24-27
Evlenmek İstediğinizde Matta 19:4-6; İbraniler 13:4
Cinsel Ahlaksızlığa Ayartıldığınızda 1. Selanikliler 4:3-7
Şehvetten Sıkıntı Çektiğinizde Matta 5:27-28