Halk Dilinde İncil

Evlilik Hakkında

İncil evliliğin, çiftin artık önceliği kendi beraberliklerine vermeleri gerektiğini vazeder. Bunun anlamı, kadın ve erkeğin yeni bir varlık oluşmasıdır. Manevi, duygusal, zihinsel ve fiziksel. Her ne kadar evlatlar mühim ve Allah’tan takdis olsalar da, evliliğin temel nedeni, çocuk yapmak değildir. Efesliler 5:31

Evliliğin merkezinde Allah olduğu sürece evlilik sağlamdır. Eşler birbirlerini gün be gün Allah’a itaat etmeye teşvik etmelidirler. İbraniler 3:12-13 10:24

İncil, mümin karı kocalara harika ilkeler ve ilişkiler kazandırır. Birbirlerine tabi olmalarını söyler. Efesliler 5:21

Ayrıca kadın kocasına tabi olmalı ve hürmet etmelidir. Efesliler 5:22, Efesliler 5:33

Erkek karısını, İsa Mesih’in şakirtlerini sevdiği ve onlar için ölmeye hazır olduğu gibi fedakarlıkla sevmesi gerekir. Efesliler 5:25

İncil, her kocaya karısına ölçülü davranmasını ve hürmet etmesini söyler. Karısına kötü davranan kocanın Allah’a ettiği dualar engellerle karşılaşacaktır. 1. Petrus 3:7

İncil karı kocanın birbirine yalan söylememesi gerektiğini söyler. Birbirlerine yalan söylerlerse itimat kalmaz… Efesliler 4:25

Koca ve karısı birbirlerine olumsuz ve tenkit edici sözler söyleme ayartısına kanmamalı, bunun yerine bir diğerini geliştirecek sözler kullanmaya gayret etmelidirler. Efesliler 4:29