Halk Dilinde İncil

İncil'i Dinle

Youtube'da dinle

  bölüm bölüm tüm kitapçık (zip dosyası)
Matta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 zipicon (63.3 MB)
Markos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zipicon (41.8 MB)
Luka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 zipicon (66.4 MB)
Yuhanna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 zipicon (52.1 MB)
Havarilerin Faaliyetleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 zipicon (65.1 MB)
Romalılar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zipicon (35.0 MB)
1. Korintliler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zipicon (30.0 MB)
2. Korintliler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zipicon (19.6 MB)
Galatyalılar 1 2 3 4 5 6 zipicon (10.4 MB)
Efesliler 1 2 3 4 5 6 zipicon (10.4 MB)
Filipililer 1 2 3 4 zipicon (7.0 MB)
Koloseliler 1 2 3 4 zipicon (7.1 MB)
1. Selanikliler 1 2 3 4 5 zipicon (6.5 MB)
2. Selanikliler 1 2 3 zipicon (3.6 MB)
1Timoteos 1 2 3 4 5 6 zipicon (8.4 MB)
2Timoteos 1 2 3 4 zipicon (6.0 MB)
Titus 1 2 3 zipicon (3.6 MB)
Filemon 1 zipicon (1.5 MB)
İbraniler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zipicon (27.9 MB)
Yakub 1 2 3 4 5 zipicon (8.4 MB)
1. Petrus 1 2 3 4 5 zipicon (9.5 MB)
2. Petrus 1 2 3 zipicon (5.3 MB)
1. Yuhanna 1 2 3 4 5 zipicon (7.6 MB)
2. Yuhanna 1 zipicon (1.0 MB)
3. Yuhanna 1 zipicon (1.0 MB)
Yahuda 1 zipicon (2.0 MB)
Vahiy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 zipicon (36.5 MB)

İncil'in tümü (512 MB)