Halk Dilinde İncil

Kadınlar Hakkında

İncil kadınlara büyük önem verir. Kadınla erkek arasında bir değer farkı görmez. Galatyalılar 3:28

Bir keresinde zina eden bir kadın hakkında hüküm vermesi istendi. Yuhanna 8:7 ayetinde okuyoruz ki, hıçkırıklarla ağlayan kadını önüne getiren adamlara, “aranızda hiç günah işlememiş biri varsa ilk taşı o atsın!” dedi. Adamlar bir bir orayı terk eder. Sonra İsa kadına,” Git ve artık günah işleme “ der.

Yuhanna 8:1-11

Bir keresinde günahkâr bir kadın gelip İsa’nın ayaklarını çok pahalı bir kokuyla silince, etrafındaki insanlar İsa’yı bunu yapmasına izin verdiği için tenkit ettiler. İsa onları azarladı ve kadını takdir etti.

Markos 14:3-10: İsa mesih’in şakirtleri arasında, erkek kardeşleri ölümden hayata döndürülmüş Marta ve Meryem adlı iki kadın vardı. İsa onlara büyük nezaket ve hürmet gösterdi

Luka 10:38-41

İsa Mesih ölürken bile, şakirdi Yuhanna’ya, annesi Meryem’e bakması talimatını verdi. Yuhanna 19:25-27